เรียนรู้ แบ่งปัน และรับเงิน

สร้างผลงานคริปโตของคุณ แล้วเพิ่มการเติบโตผลงานของคุณ

ด้วยการแชร์สหกรณ์การศึกษาของคริปโตแคชเนชั่นกับผู้อื่น

การเป็นเจ้าของ “SYNERGY LOOP” ของคริปโตแคชเนชั่นจะสร้าง

ความมั่งคั่งที่แท้จริงให้แก่ผู้ที่เต็มใจและพร้อมที่จะเข้าร่วม

การเป็นเจ้าของ

SYNERGY LOOP:

กำไรที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

จ่ายคริปโตทันที สูงสุดถึง 80%
ไปยังกระเป๋าเงินออนไลน์ของคุณโดยตรง

อินฟินิตี้

แมทชิ่งโบนัส

ระบบที่เพิ่มเป็นสองเท่าแบบง่ายๆ

โปรแกรมพันธมิตรระดับหนึ่ง

การแบ่งปันผลกำไรรายไตรมาส 
จ่ายตรงไปยังกระเป๋าเงินออนไลน์

เงินเฉลี่ยคืน

สำหรับสมาชิก

รูปแบบการแชร์แบบเพียร์ทูเพียร์ 

ระดับที่บรรลุได้ง่าย  

สมาชิกฟรี, สมาชิกที่เสียค่าใช้จ่าย, ซิลเวอร์, โกล์ด และพลาทินัม

ทั้งหมดนี้มีวิธีการอย่างไร?

เมื่อคริปโตแคชเนชั่นเติบโตขึ้น ค่าธรรมเนียมสมาชิกจะเพิ่มพูน

เช่นเดียวกับฟันเฟืองในเครื่องจักร SYNERGY LOOP เพิ่มให้ทีมของคุณเป็นรายสัปดาห์

สมาชิกทุกรายมีโอกาสที่จะมีรายได้สูงกว่าค่าสมาชิก

ระบบหมุนเวียน SYNERGY LOOP จ่ายส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมสมาชิกให้กับคุณ แม้กระทั่งคนที่คุณไม่ได้แนะนำเข้ามา

รายได้แบบ residual income จะถูกเพิ่มเข้าในกระเป๋าเงินออนไลน์ผลงานคริปโตของคุณโดยตรง

ใช้รายได้แบบ residual income เพื่อเพิ่มผลงานคริปโตของคุณ นี่เป็นแผนการสนุกๆที่ทำได้ง่าย 

ในฐานะสมาชิกของ co op เราทั้งหมดสนับสนุนและเติบโตไม่เพียงแค่ในรายปัจเจกบุคคลแต่เรายังเติบโตกันเป็นทีมอีกด้วย

TRANSLATE